Categorías : Arte | Comida | Deporte | Musica y danza | Idiomas | Ocio | Tecnologia | Varios
Kategoriak : Artea | Janaria | Kirola | Musika y dantza| Hizkuntzak | Aisia | Teknologia | Besteak
Ekitaldiak kargatzen

Izena:

Maria

Harremanetan jarri:

maria.rubio.zavala@gmail.com

Eremua:

Bidasoa

Noiz nago libre:

Ostiral arratsaldeak eta asteburuak

Nire eskaintza:

-Konpainia, elkarrizketa, lana aurkitzeko laguntza, gaztelania klaseak.

Interesatzen zait:

-Beste herrialdeetako kulturak eta errealitateak ezagutzea.